pún-thóo bú-gí

      逐家好,歡迎恁來到明宗國小本土語網站,明宗

國小有最媠ê環境、最好ê老師、最古錐ê小朋友,猶

有全國蓋出名ê書法館,歡迎恁若是有閒,就來遮四

行行咧作伙來體會阮遮ê媠、遮ê好喔!